Google gửi cảnh báo chặn CSS hoặc Javascript sẽ ảnh hưởng đến thứ hạng

Sáng ngày 28/7/2015 Google đã gửi thông báo hàng loạt tới webmaster cảnh báo rằng việc chặn CSS hoặc Javascipt có thể ảnh hưởng đến việc tối ưu bảng xếp hạng của Google, bảng xếp hạng sẽ không được tối ưu.

Google gửi cảnh báo chặn CSS hoặc Javascript sẽ ảnh hưởng đến thứ hạng

Cảnh báo bắt đầu bằng “Googlebot không thể truy cập vào CSS & JS trên…” Sau đó nó giải thích rằng việc ngăn chặn các file này có thể ảnh hưởng đến việc tối ưu bảng xếp hạng của nó, vì Google không thể hiểu hết được website của bạn. Các cảnh báo về vấn đề này không phải là mới, nhưng thông báo từ Google Search Console thì nó là mới.

Google đã cập nhật hướng dẫn cho webmaster vào tháng 10 năm 2014 và sau đó đã cảnh báo là việc chặn CSS và JS có thể dẫn đến “xếp hạng không được tối ưu”. Giờ Google nhắc lại với webmaster bằng cách gửi thông báo qua email và Google Search Console.

Chi tiết thông điệp như sau:

Google gửi cảnh báo chặn CSS hoặc Javascript sẽ ảnh hưởng đến thứ hạng

Nếu bạn nhận được thông báo này hãy làm theo hướng dẫn trong email để chuẩn đoán vấn đề hoặc sử dụng công cụ Fetch and Render trong Google Search Console để xem Google thấy những gì từ url đó.

Cùng kiểm tra và tối ưu lại nào mọi người ^^

Tạp chí SEO