Blog


Mar 16 2015
3 kỳ vọng lớn từ Google trong năm 2015

3 kỳ vọng lớn từ Google trong năm 2015

Không chỉ đơn giản là một công ty tìm kiếm, Google còn có tham vọng nhiều hơn thế nữa trong năm 2015. Trong năm 2014, công cụ tìm kiếm của Google vẫn tiếp tục chiếm lĩnh ngôi đầu ở thị trường thế giới. Chỉ tính riêng ở Mỹ, công ty đã có được 67% thị phần tìm kiếm trên máy…

Xem chi tiết