Blog


May 15 2015
Google thay thế URL của website trên bảng kết quả tìm kiếm

Google thay thế URL của website trên bảng kết quả tìm kiếm

Từ nhiều năm nay, Google đã bắt đầu thử nghiệm việc thay thế các URL bằng tên gọi và thanh điều hướng breadcrumb của website trên bảng kết quả tìm kiếm của thiết bị di động Và mới đây nhất, Google công bố rằng đã chính thức bắt đầu tiến hành việc thay thế trên thiết bị di động. Mặc…

Xem chi tiết