Blog


Jul 21 2017
Google thay đổi thuật toán tìm kiếm làm xáo trộn kết quả và ảnh hưởng đến thứ bậc của nhiều website

Google thay đổi thuật toán tìm kiếm làm xáo trộn kết quả và ảnh hưởng đến thứ bậc của nhiều website

Một vài từ khóa và xếp hạng kết quả tìm kiếm của Google đang bị xáo trộn. Theo báo cáo của SearchEngineLand, Google có vẻ như đã thực hiện một sự thay đổi lớn trong thuật toán tìm kiếm của mình vào ngày 25 tháng 6 vừa qua. Google Webmaster Help, ông John Mueller cho biết: “Chúng tôi luôn luôn…

Xem chi tiết