Blog


Aug 10 2018
Chỉ số PA và DA là gì trong SEO? Điều gì là quan trọng?

Chỉ số PA và DA là gì trong SEO? Điều gì là quan trọng?

Authority ( thẩm quyền ) là thước đo định tính của bất kỳ thuộc tính trên một trang web nào, nó ảnh hưởng đáng kể đến khả năng hiển thị tổng thể và xếp hạng của trang web trong công cụ tìm kiếm. Như vậy, authority ( thẩm quyền ) là một trọng tâm quan trọng đối với hầu hết…

Xem chi tiết