Blog


Apr 11 2017
7 sai lầm khi phát triển nội dung làm SEO

7 sai lầm khi phát triển nội dung làm SEO

Để bắt tay vào làm SEO, điều đầu tiên đó là bạn cần nghiên cứu cách viết nội dung, với chủ đề hấp dẫn người đọc, cách viết mạch lạc, rõ ràng, nắm bắt đúng nhu cầu của người đọc. Việc sử dụng cách viết dài dòng, lòng vòng là một trong những sai lầm ảnh hưởng đến nội dung…

Xem chi tiết